PIERWSZY WRZEŚNIOWY 2010r. DZWONEK DAWNO JUŻ ZA NAMI...

Jesteś tu: » Strona główna » TO JUŻ SIĘ WYDARZYŁO... » PIERWSZY WRZEŚNIOWY 2010r. DZWONEK DAWNO JUŻ ZA NAMI...

Pierwszy dzwonek już dawno za nami…

 

 Kiedy pani dyrektor – Dorota Twaróg – przecięła wstęgę inaugurując tym samym nowy rok szkolny 2010/2011 stało się jasne, że po wakacjach zostały jedynie wspomnienia.
 Ubiegły rok obfitował w PSP w Łapanowie w bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnianym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Tego roku również nie pozostawiliśmy uczniów bez szans na rozwijanie zdolności czy wyrównywanie braków.

W klasach O-III zajęcia pozalekcyjne prowadzą: kółko plastyczne – panie Katarzyna Nowak i Ewa Lizak oraz przez pani Ewa Kogut, koło flażolet – pani Monika Radziszowska-Gacek, koło orgiami – pani Jolanta Grabacka, zajęcia muzyczne – pani Małgorzata Woźniak, zajęcia wyrównawcze – panie Małgorzata Roj, Wiesława Zachara, kółko matematyczne – pani Małgorzata Roj, zajęcia ortografii z dramą – pani Wiesława Zachara, kółko polonistyczne – pani Monika Radziszowska-Gacek. W klasach IV-VI oferujemy uczniom możliwość uczestniczenia w chórze (pani Barbara Karaś), w kółku teatralnym (panie Monika Kluba i Anna Stawarz), kółku polonistycznym dla klas VI – przygotowującym do sprawdzianu (panie Monika Kluba i Anna Stawarz), kółku bilblijnym (pani Elżbieta Dudziak), kółku j. angielskiego (pani Beata Gumułka), kółku przyrodniczym (panie Anna Ulanowska-Węglarz i Agnieszka Kogut), kółku matematycznym (pani Agnieszka Leśniak), kółku historycznym (pani Danuta Wojtasiak).

 W harmonogramie wyjazdów uczniów, poza programowymi wycieczkami, z których niektóre odbyły się już we wrześniu i październiku (wyjazd w Pieniny oraz ogrodu biblijnego w Proszowicach), planujemy podobnie jak w roku ubiegłym wyjazdy do filharmonii, opery, teatru oraz muzeów. Tym razem będą one organizowane odpłatnie dla chętnych uczniów.
 Na koniec warto wspomnieć o pierwszych sukcesach sportowych naszych zawodników. Po ubiegłorocznych wspaniałych osiągnięciach Emilii Kawali w Wojewódzkich Indywidualnych Biegach Przełajowych, tego roku na szczególne gratulacje zasłużyły uczennice biegające w Powiatowych Indywidualnych Biegach Przełajowych zajmując kolejno: Marta Sikora - I miejsce, Patrycja Jacewicz –II miejsce, Klaudia Szewczyk – IV miejsce. Patrycja Jacewicz przyniosła chlubę naszej szkole zdobywając III miejsce w Ogólnopolskim Zrzeszeniu LZS w lekkoatletyce.

 
 Rok szkolny 2010/2011 dopiero się „rozkręca”. Mamy nadzieję, że to także początek sukcesów naszych uczniów, czego im serdecznie życzymy.

Autor tekstu: Anna Stawarz