KONKURS PIOSENKI 2011 "ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE..."

Jesteś tu: » Strona główna » Sukcesy,wyniki konkursów...itp. » KONKURS PIOSENKI 2011 "ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE..."

 

Szkolny Konkurs Piosenki „Śpiewać każdy może” PSP Łapanów

 Gdzie słyszysz śpiew tam idź

Tam dobre serca mają

Źli ludzie wierzaj mi

Nigdy nie śpiewają.”

 

  Kierując się tym mottem od kilkunastu lat jestem organizatorką szkolnych i gminnych konkursów piosenki pt. „Śpiewać każdy może.”

Muzyka ma takie prawo do istnienia jak światło i kolor, cierpienie i nadzieja.”

 

  Tak to już jest-w pracy nauczyciela, że swoje zainteresowania przenosimy na grunt pracy zawodowej odkrywając talenty u uczniów w najlepszych, bo najwcześniejszych momentach życia, kiedy mają największą szanse ich rozwijania. Od 23 lat prowadzę zajęcia dodatkowe tj. „Kółko Muzyczne” zaszczepiając w uczniach szczególnie klas 1-3 miłość do muzyki.

 

Szkolne Konkursy Piosenki „Śpiewać każdy może” to już 6-letnia tradycja w PSP w Łapanowie. Celem konkursu jest popularyzacja piosenki polskiej dostosowanej do wieku, przełamanie nieśmiałości uczniów, promowanie talentów i integracja dzieci o podobnych zainteresowaniach. Z roku na rok poziom jest  coraz wyższy, a zainteresowanie stale rośnie nie tylko u uczniów, ale również u rodziców, którzy włączają się w przygotowanie dzieci wraz z nauczycielami.

W konkursie szkolnym mamy najlepszych: w grupie wiekowej klas 0-1 w kategorii „solista” I miejsce zajęła Oliwia Szostak z klasy Ib, II miejsce - Patrycja Kowalczyk z klasy Ia, III miejsce – Gabriela Kuska z klasy Ia i Sandra Janus z klasy Ib. W kategorii „zespół” I miejsce klasa 0a i Ib, II miejsce 0b, III miejsce Ia. W grupie wiekowej klas 2-3, w kategorii „soliści” I miejsce -  Julia Paszkot IIIb i Katarzyna Koller IIIa, II miejsce -  Jakub Grabacki IIIb, Zuzanna Gacek IIIb i Urszula Woźniak IIb, III miejsce Kamil Leśniak IIIb. W kategorii „zespół” – I miejsce kl. III b i III a, II miejsce kl. IIa i III miejsce kl.IIb.

Kategoria 4-6 „soliści” I miejsce Mateusz Gacek kl.Vb i Patrycja Jacewicz kl.IVb, II miejsce Kamila Palonek kl.IVb i Lidia Nowak kl.IVa, wyróżnienie - Łukasz Góral  kl. Vb. W grupie wiekowej kl. 4-6 w kategorii „zespół” I miejsce „Trio” z klasy V b i VI b  i „Chórek Nadzieja” z klasy IV-VI. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone za zdobycie miejsc i wyróżnienia dzięki operatywności  dyrektora PSP w Łapanowie Pani Doroty Twaróg, która odpowiednio zarządzając zdobyła środki i nagrody, sprawiając radość dzieciom.

 

Zważywszy na fakt dużej ilości programów muzycznych, które u dzieci wzbudzają duże emocje,  PSP w Łapanowie zorganizowała kolejny – trzeci – Gminny Konkurs Piosenki pt. „Śpiewać każdy może”, który odbył się 13-05-2011r. Potrzeba zorganizowania tego typu konkursu wynika z faktu, że chciałam kontynuować zdobyte doświadczenia oraz zintegrować śpiewające dzieci i ich nauczycieli z różnych szkół.

Jak śpiewać to na scenie! Najlepsze warunki do tego typu przedsięwzięcia ma Dom Kultury, dzięki, któremu mieliśmy profesjonalne nagłośnienie i pomoc w obsłudze sprzętu. O szczegóły zadbała już nasza szkoła: poczęstunek, dyplomy i nagrody dla wszystkich, oraz podziękowania dla nauczycieli – instruktorów. Cieszymy się, że 13 nauczycieli z czterech szkół: z Grabia, Zbydniowa, Sobolowa i Łapanowa podjęło trud przygotowania swoich uczniów do występów. Dla nich kieruje największe podziękowania. Jury wysłuchało 23 piosenek w wykonaniu 106 osób z klas I – VI. Wystąpiło 10 zespołów i 13 solistów.

Wyniki: Kategoria 0-1 „zespół” I miejsce klasa 0 a, II miejsce I b i III miejsce 0 b wszyscy z PSP Łapanów. „Soliści” I miejsce Oliwia Szostak klasa I b PSP Łapanów, II miejsce Iwona Maślak klasa 0 PSP Zbydniów i III miejsce Patrycja Kowalczyk klasa I a PSP Łapanów, wyróżnienia Dominika Węglarz PSP Łapanów i Gabriela Łabuda  PSP Grabie. Kategoria 2-3 „zespół” I miejsce klasa III b „Zespół wokalno-taneczny” , II miejsce klasa III a i III miejsce II a wszyscy z PSP Łapanów. „Soliści” I miejsce Ewa Kaciczak PSP Grabie, II miejsce Kasia Koller PSP Łapanów.

Kategoria 4-6 „zespół” I miejsce „Chórek Nadzieja” PSP Łapanów, II miejsce „Trio” klasa V b i VI b PSP Łapanów, III miejsce klasa IV PSP Sobolów. „Soliści” I miejsce Jan Nowak PSP Grabie, II miejsce Mateusz Gacek PSP Łapanów, III miejsce Sara Nycz PSP Zbydniów.

Poziom konkursu był bardzo wysoki.

Cieszmy się – póki co – że „ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE” jedni lepiej, a inni może gorzej? Autor tekstu i organizator: Małgorzata Woźniak

Galerie