Plan pracy Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2017/2018

Jesteś tu: » Strona główna » Samorząd Uczniowski » Plan pracy Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2017/2018

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŁAPANOWIE

ROK SZKOLNY 2017/ 2018

 

 

Samorząd Uczniowski w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na: 

 • tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania,
 • budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole,
 • rozwój zainteresowań naukowych, sportowych i artystycznych,
 • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych (akcje charytatywne, wolontariat),
 • tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,
 • bezpieczeństwo w szkole,
 • przeciwdziałanie szkolnej agresji oraz aktom wandalizmu,
 • dbanie o mienie szkolne i dobre imię szkoły,
 • budowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji.

 

 

 

Zadania do wykonania w roku szkolnym 2017/2018:

 

Wrzesień

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018, opieka nad sztandarem szkoły,
 • Ślubowanie klas I – włączenie pierwszoklasistów do społeczności szkolnej,
 • Wybory Samorządu Uczniowskiego – przydział obowiązków i ustalenie zadań dla poszczególnych sekcji,
 • Opracowanie planu pracy i ustalenie tematyki uroczystości szkolnych,
 • Kontynuacja akcji zbiórek ( nakrętki, makulatura, itp.)

 

Październik

 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej – wykonanie i wręczanie kartek pracownikom szkoły w podziękowaniu za ich pracę i trud,
 • Dzień Patrona Szkoły (pomoc w akademii, kwiaty i opieka nad sztandarem szkolnym),
 • Porządkowanie cmentarza, złożenie kwiatów i wieńców na grobach żołnierskich

i opuszczonych,

 • Włączenie do akcji „ Znicz” przygotowanej przez Radę Rodziców”.

 

Listopad

 • Zorganizowanie akcji „Góra grosza” w naszej szkole,
 • Obchody 11 Listopada – rocznica Odzyskania Niepodległości,
 • Andrzejki – zabawa szkolna z wróżbami.

 

Grudzień

 • Mikołajki – uroczystości klasowe oraz zorganizowanie wizyty św. Mikołaja,
 • Święta Bożego Narodzenia – przygotowanie stołów wigilijnych w poszczególnych klasach, roznoszenie zaproszeń na „Dzień Otwarty”, przygotowanie stroików, wręczanie kartek pracownikom szkoły, przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla nauczycieli i uczniów.

 

 Styczeń

 • Świąteczny wystrój klas – konkurs,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Bezpieczne ferie – przestrzeganie przed niebezpiecznymi zabawami i wskazanie atrakcyjnych sposobów na udane ferie,
 • Podsumowanie pracy SU w I semestrze.

 

Luty

 • Wykonanie tablicy prymusów „Najlepsi spośród nas”,
 • Zabawa karnawałowa,
 • Konkurs na „Damę i Dżentelmena” klasy,
 • Walentynki – zorganizowanie poczty walentynkowej.

 

Marzec

 • Organizacja Pierwszego Dnia Wiosny – przebieranie klas na wylosowane kolory,
 • Życzenia z okazji Dnia Kobiet,
 • Pomoc w organizacji „Dnia Matki”
 • Święta Wielkanocne – przygotowanie kartek z życzeniami dla nauczycieli i pracowników szkoły.

 

Kwiecień

 • Dzień Ziemi- zapoznanie ze sposobami dbania o naszą Planetę,
 • Rocznica tragedii w Katyniu – zapoznanie z wydarzeniami z historii Ojczyzny, kształcenie postaw patriotyzmu.

  

Maj

 • Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pomoc w akademii i opieka nad sztandarem,
 • Dzień Matki – konkurs „Super Mama”,
 • Pomoc w organizacji „Dnia Rodziny”.

 

Czerwiec

 • Dzień Dziecka – włączenie w przygotowanie imprez sportowych,
 • Podsumowanie pracy SU za rok 2017/2018 na pikniku integracyjnym,
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy samorządu i przygotowanie wniosków do realizacji

w przyszłym roku,

 • Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018 (udział w apelu i opieka nad sztandarem).

 

 

Opiekunowie SU: B. Gumułka, K.Malik