Lekkoatletyka do każdego - 2017r

Jesteś tu: » Programy i projekty- trwające » Lekkoatletyka do każdego - 2017r

       

       

     


       Od drugiej połowie roku szkolnego 2017/2018 uczniowie Naszej Szkoły uczestniczą w realizacji projektu Lekkoatletyka dla każdego!, który kierowany jest dla do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych. Liczba uczestników to grupa uczniów od 15 do 20 osób. W ramach projektu zajęcia odbywają  się 2 razy w tygodniu po 90 minut w formie zajęć pozalekcyjnych i trwać będą do dnia 20.06.2018r. Zajęcia te są bezpłatne.

 

      W ramach zajęć, Uczestnicy w formie ćwiczeń i zabaw rozwijają  swoje zainteresowania i umiejętności głównie w sferze lekkoatletyki, ale również doskonalą swoje umiejętności w takich sportach jak: koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna, W ramach projektu uczestnicy przystępują do prób sprawności fizycznej tj. bieg 800m/1000m,  bieg na 50 m, próbie gibkości, siły mięśni brzucha oraz próbie skoczności.

 

     Zajęcia LDK są realizowane na sali gimnastycznej w szkole, na obiektach sportowych nad Zalewem i boiskach sportowych przy szkole, w następujących dniach: poniedziałki 13.20- 14.50 i środy 12.20-13.50.

 

Już dziś można zauważyć, że dzięki regularnemu uczestnictwu w zajęciach wzrasta poziom sprawności, umiejętności i wiedzy z zakresu kultury fizycznej. Zajęcia te wpływają również na kształtowanie postaw prozdrowotnych tj. Uczeń umie zaplanować swój dzień (z dala od komputera), umie dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, potrafi działać i współpracować w grupie, uczy się odpowiedzialności za współćwiczących oraz potrafi organizować i przeprowadzać różne form aktywności fizycznej. Zajęcia mają  wpływ na podniesienia samooceny, uczą pokonywania barier, lęków oraz radzenia sobie ze stresem podczas rywalizacji sportowej.


Karolina Malik