Szkolny konkurs na rymowankę związaną z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu.

Jesteś tu: » Ogłoszenia: podsumowania konkursów, ogłaszanie nowych konkursów, akcje wolontariackie itp. » Szkolny konkurs na rymowankę związaną z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu.

Szkolny konkurs na rymowankę

związaną z zasadami

bezpiecznego korzystania z Internetu.

 

 

 

I. Cele konkursu:

  • · rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i aktywności twórczej dzieci;
  • · wyrażanie swoich przeżyć, uczuć w formie ekspresji słownej;           
  • · rozwijanie zdolności literackich;
  • · rozwijanie twórczej wyobraźni;
  • · doskonalenie umiejętności korzystania z Technologii Informacyjnej
  • · utrwalenie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w Internecie,
  • · kształtowanie właściwej postawy wobec technologii informacyjnej.

 

II. Organizator

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łapanowie im św. Jana Kantego

III. Uczestnicy konkursu:

Uczniowie klas: IV-VII PSP w Łapanowie.

Nazwa i temat konkursu to „Bezpieczny Internet” w rymowance.

 

 

 

 

 

1. Celem konkursu jest wybór najciekawszych rymowanek na temat Bezpiecznego

Internetu.

2. Każdy z uczestników może przedstawić tylko jedną rymowankę.

3. Ilość wersów w rymowance-wierszowance wynosi maksymalnie 10.

4. Nie będą oceniane prace zaczerpnięte z książek i Internetu.

5.Pracę należy podpisać podając: imię i nazwisko autora, klasa

6. Rymowanka powinna być napisana czcionką Arial, wielkość 14 lub ręcznie.

7. Prace należy oddać  do 31 stycznia 2018roku do  Pani M. Skimina, E. Sałaty, D.Wojtasiak.

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody!!!!