Patron

Jesteś tu: » Strona główna » O szkole » Patron

Nasz Patron Św. Jan z Kęt

Patron Polski i Litwy.

Opiekun uczonych, wychowawców,
 młodzieży, ubogich i chorych.

Nasz Patron Św. Jan Kanty

Urodził się w Kętach na Ziemi Oświęcimskiej 24 VI 1390. Od miejsca urodzenia został nazwany Kantym. Przyjął święcenia kapłańskie Studiował filozofię i teologię w Akademii Krakowskiej a następnie przez 50 lat był profesorem tej Uczelni i wychowawcą wielu pokoleń młodzieży.
    Czterokrotnie pielgrzymował pieszo do Rzymu. Przez całe kapłańskie życie nie jadł mięsa. Słynął nie tylko w Krakowie z wielkiego miłosierdzia. Ponieważ sam był człowiekiem ubogim, który nigdy nie zabiegał o zaszczyty i dobra materialne, zdarzało się, że wspierał potrzebujących tym, co miał na sobie. Zasłynął jako wielki jałmużnik. Zmarł w wigilie Bożego Narodzenia w1473 r. Jego grób znajduje się  w Akademickiej Kolegiacie św. Anny w Krakowie. Mistrz z Kęt łączył pracę naukową z powołaniem kapłańskim i pracą duszpasterską. Inspirację do swej działa1ności czerpał z Pisma św. Odznaczał się szczególnym nabożeństwem do Męki Pańskiej. Szerzył kult Matki Najświętszej.